ORGANIZACE A REALIZACE VEŘEJNÝCH DRAŽEB
SLUŽBY KOMERČNÍ SPISOVNY
Zjistit více

Veřejné dražby

NAFIGATE Corporation, a. s.
Dražba 16 obrazů – autor malíř a grafik Filip T.A.K.

Nejnižší podání: 30.000,- Kč
Datum dražby: 11.září 2018 v 10:00 hod
Vydraženo - uhrazeno

Veřejná dražba se osvědčila jako transparentní způsob zpeněžení majetku, který přináší objektivní obraz o reálné tržní ceně předmětu dražby.

Příprava a následná realizace veřejné dobrovolné dražby probíhá v následujících krocích:

 • Uzavření Smlouvy o provedení dražby
 • Prověrka předmětu dražby
 • Prověření právních a majetkových vztahů a závazků
 • Zpracování ocenění předmětu dražby (nejčastěji soudním znalcem)
 • Zpracování Dražební vyhlášky
 • Výběr inzertních periodik
 • Zpracování cílové databáze subjektů, kterým bude rozeslána informace o veřejné dražbě
 • Rozeslání dražební vyhlášky osobám dle § 20 zákona č. 26/2000 Sb.
 • Zadání inzerce a rozeslání informací vybraným subjektům
 • Provedení veřejné dražby
 • Zpracování Protokolu o provedené dražbě
 • Úhrada ceny dosažené vydražením
 • Zpracování Potvrzení o nabytí vlastnictví vydražiteli
 • Předání předmětu dražby vydražiteli včetně podpisu Protokolu o předání předmětu dražby
 • Předání výtěžku dražby

Zákon o veřejných dražbách č.26/2000 Sb.

Komerční spisovna

V rámci komerční spisovny nabízíme uložení spisového a účetního archivu jak fungujících, tak i likvidovaných společností, vše podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Příprava a následná archivace dokumentů v komerční spisovně probíhá v následujících krocích:

 • Uzavření Smlouvy o úschově archiválií
 • Převzetí dokumentů a jejich odvoz do spisovny
 • Roztřídění a uspořádání písemností
 • Zpracování elektronické evidence
 • Zpracování skartačního plánu
 • Uložení dokumentů v komerční spisovně
 • Vyhledávání uložených písemností podle požadavků ukladatele
 • Skartace písemností po uplynutí skartační lhůty
 • Uložení archiválií do státního oblastního archivu

Zákon o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb.

Aktuality

Dražba 16 obrazů – autor malíř a grafik Filip T.A.K.
Nejnižší podání: 30.000,- Kč
Datum dražby: 11.září 2018 v 10:00 hod
Vydraženo - uhrazeno

O nás

Obchodní společnost MERITA s.r.o. se zaměřuje na služby ve dvou základních směrech -  provádění veřejných dobrovolných dražeb dle zákona č. 26/2000 sb. o veřejných dražbách a vedení komerční spisovny.

Veřejné dobrovolné dražby provádíme již od roku 2000. Této služby využívají likvidátoři, notáři jako soudní komisaři, insolvenční správci i přímí vlastníci. Úspěšně jsme zrealizovali desítky dražeb v celkovém objemu přes 70 mil. Kč.

V rámci komerční spisovny nabízíme uložení spisového a účetního archivu jak fungujících, tak i likvidovaných společností, vše podle zákona č. 97/1974 Sb. o archivnictví. Spravujeme archivy například společnosti Semgall, spol. s r.o., Šternberské stavokonstrukce, s.r.o., 3 STARS, s.r.o., Beck & Pollitzer Engineering Services Czech s.r.o. a další.

Kontakty

Kontaktovat nás můžete pomocí údajů níže, či pomocí přiloženého kontaktního formuláře.

Sídlo
Jaselská 1967/6
750 02 Přerov

Provozovna Komerční spisovny
Troubky 900
areál společnosti PREKONA Přerov spol. s r.o.

Telefon
+ 420 731 548 221

Email
merita(zavinac)merita.cz